Uvjeti korištenja

Uvjeti prodaje putem internet trgovine Bossa Nova

Informacije o trgovačkom društvu

Bossa Nova d.o.o.
Ulica Marsovog polja 10
52100 Pula
email web trgovine: info@bossanova.hr
Bossa Nova društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
IBAN: HR1324020061100762875
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem Tt-15/6231-2
MB 130051852
OIB:22697316385
Temeljni kapital društva 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Uprava: direktor Dušan Osojnik zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 1. Prodavatelj – trgovačko društvo  Bossa Nova d.o.o., Ulica Marsovog polja 10, 52100 Pula, OIB: HR22697316385 koji djelatnost maloprodaje elektroničke opreme obavlja pod nazivom „Bossa Nova“.
 2. bossanova.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
 4. Korisnik “Bossa Nova” – svaka osoba koja web stranicu bossanova.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
 5. Korištenje „Bossa Nova.hr “ – pristup stranici bossanova.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina
 6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.bossanova.hr
 7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na www.bossanova.hr, a koje je moguće kupiti putem web trgovina.

Opće odredbe uvjeta prodaje

 1. Nositelj svih prava na internet stranici  bossanova.hr je trgovačko društvo Bossa Nova d.o.o. (u daljnjem tekstu bossanova).  Korištenjem usluge “bossanova.hr” web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.bossanova.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.
 2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava I obveze koja se odnose na kupnju proizvoda i/ili usluga putem Bossa Nova web trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Bossa Nova web trgovina te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje hr i online kupnje.
 3. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
 5. Putem „ bossanova.hr “ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 7. Korisnici „bossanova.hr “ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „bossanova.hr “.
 8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „ bossanova.hr “ zbog čega su Korisnici „ bossanova.hr “ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na hr internet stranici.
 9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “bossanova.hr “ i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ”bossanova.hr “ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i , te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „bossanova.hr“.
 10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “bossanova.hr”. Bossa Nova zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
 11. Bossa Nova sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom Bossa Nova ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne pogreške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Ukoliko proizvođač izvrši izmjenu neke od karakteristika ili sadržaja proizvoda, mogu se pojaviti razlike između stvarnog proizvoda i fotografije s pripadajućim opisom. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 12. Proizvode tvrtke Bossa Nova smiju kupovati osobe starije od 18 godine.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „bossanova.hr “. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Bossa Nova za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Bossa Nova, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “bossanova.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda  ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, osobnim kontaktom putem telefona.
 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na hr uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.
 5. Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom, odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi“ na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.  Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće sa karticom kojom plaća.

Cijena

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na bazi informacija pristiglih od strane proizvođača.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
 3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Plaćanje

 1. Plaćanje kupljenih proizvoda putem platnih kartica: American Express, MasterCard, Visa, Diners, nije moguće (biti će integrirano uskoro).
 2. Virmanom ili pouzećem.
 3. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a kada se plaća virmanom u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

Erste:  HR1324020061100762875

Jamstvo i servisi

 1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na  „bossanova.hr“ kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.
 2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu.
 3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti ima pravo podnijeti reklamaciju Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj.

Dostava

 1. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog (1) do tri (3) radna dana, (osim Dubrovačke regije i otoka-ovisno o voznom redu trajekta i vremenskim nepogodama), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi.
  Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.
 2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.
 3. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog (1) do tri (3) radna dana, (osim Dubrovačke regije i otoka-ovisno o voznom redu trajekta i vremenskim nepogodama), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
 4. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
 5. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti pogrešno dostavljen proizvod.
 6. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
 7. Cijene dostave istaknute su na „bossanova.hr“ i u njima je sadržan pripadajući PDV.
 8. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Raskid ugovora i povrat

 1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom ispod gumba KUPI kod svakog proizvoda.  (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)
 2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga . Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  – ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  – ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te nije moguće daljnje korištenje
 3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Bossa Nova d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
 4. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na Bossa Nova web stranici.
 5. Izjavom poslanom poštom (na Bossa Nova d.o.o. ili elektroničkom poštom na info@bossanova.hr ). Uz izjavu potrebno je navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
 6. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Bossa Nova zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Bossa Nova može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
 7. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Bossa Nova d.o.o., bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je maknuti uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
  Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 091/5000 554 ili se javi na webshop@bossanova.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
 8. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 9. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Bossa Nova iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Bossa Nova o jednostranom raskidu Ugovora.

RASKID UGOVORA O KUPNJI

Zaštita osobnih podataka

 1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
 2. Prodavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 3. Bossa Nova ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Bossa Nova za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
 4. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

 1. Kako bi stranice Bossa Nova.hr ispravno i brže radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Bossa Nova prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice bossanova.hrinternet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.
 2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće  li dospustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od  funkcionalnosti koje daje bossanova web trgovina.

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „bossanova.hr“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „bossanova.hr“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl.. Uporaba sadržaja „bossanova.hr“ na drugim web stranicama je zabranjen.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „bossanova.hr“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada „ bossanova.hr “ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 6. Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:
 • se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
 • se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji,
 • postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

Adresu: Bossa Nova d.o.o., Ulica Marsovog polja 10, 52100 Pula

Telefon: +385 (0)9 150 005 54

E-mail:

bossanova.audio@gmail.com

ili

info@bossanova.hr

Informacije na web trgovini

Bossa Nova d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Bossa Nova d.o.o. ne može jamčiti potpunu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama.Bossa Nova d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje Bossa Nova d.o.o.

 

E-pošta: info@bossanova.hr
www:  https://www.bossanova.hr